Nyheder

Fusion af Investeringsforeningen Amalie Invest ind i Investeringsforeningen Wealth Invest


Bestyrelsen har foreslået, at Investeringsforeningen Amalie Invest fusioneres ind i Investeringsforeningen Wealth Invest. Fusionsplanen bliver behandlet på en ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2019. Efter vedtagelsen af fusionen vil Investeringsforeningen Wealth Invest være den fortsættende forening.

Læs mere om fusionen
Fusionsplan

Fusionsredegørelse

Kreditorerklæringer udstedt af Ernst & Young til investorerne i hver af de Ophørende Foreninger

Skematisk oversigt over forslag til ændringer af navne og investeringsprofiler for de Ophørende Foreningers afdelinger mhp. fremlæggelse på ekstraordinære generalforsamlinger den 4. oktober 2019

Udkast til nye vedtægter for den Fortsættende Forening, inkl. ændringer foretaget af den Fortsættende Forenings bestyrelse på bestyrelsesmødet den 28. august 2019 mhp. modtagelse af de nye afdelinger

Godkendt halvårsrapport Wealth Invest 2019

Godkendt halvårsrapport Amalie Invest 2019