Nye investorer

Køb og salg
Investeringsforeningsbeviser handles i Danmark på samme måde som aktier. De handles på Nasdaq Copenhagen (fondsbørsen) på det delmarked, der hedder IFX (se link), som er markedet for investeringsbeviser. Beviserne handles til dagskurs, som ved køb tillægges emissionstillæg og ved salg fratrækkes indlæsningstillæg. Kursen er bestemt efter de værdipapirer der ligger i de enkelte afdelinger. Kursen opdateres løbende over dagen og følger dermed bevægelserne i markederne.

Du kan investere i afdelingen Amalie Global AK gennem alle danske banker, gennem din netbank og på dit pensionsdepot. Du kan investere både for frie midler og pensionsopsparing.

Hvis du vil købe
Hvis du køber gennem din netbank, skal du først søge på en af afdelingens ISIN-koder. For Amalie Global er ISIN DK0016111511. Herefter vælger du det antal styk, du ønsker at købe eller det nominelle beløb, du ønsker at købe for. Herefter afgiver du din investeringsordre.
Du skal muligvis tage stilling til, hvilken type ordre du vil afgive. Du kan komme ud for følgende ordretyper:

- Strakshandel - handles direkte med banken, der sælger eller køber til aktuel kurs. Banken er forpligtet til at give dig den bedst mulige kurs.
- Markedshandel - handles direkte i markedet til markedskurs.
- Limithandel - hvis du ønsker at sætte et minimum/maksimum på den kurs, du vil købe til (bemærk at kurserne ændrer sig hele tiden, og der er derfor ingen sikkerhed for, at din limithandel vil blive gennemført).
- Gennemsnitshandel - handles til et gennemsnit af de kurser, der har været handlet til i løbet af dagen.

Som almindelig investor er din bank forpligtet til altid at sikre dig den bedst mulige kurs (best execution). Du kan derfor som udgangspunkt altid vælge en strakshandel eller markedshandel.

Hvis du ikke handler direkte via din netbank, kan du bruge tegningsblanketten her på siden (se link). Du udfylder blot blanketten og sender den til din rådgiver i banken.

Hvis du vil sælge
Du kan altid sælge dine investeringsbeviser igen til dagskurs fratrukket indlæsningstillæg. Dette gøres på samme måde, som når du køber.