Fondsbørsmeddelelser

2017-09-29 -/- Ajourført prospekt om ændringer i porteføljeforvaltningen m.v.
2017-08-31 -/- Ajourført prospekt
2017-08-28 -/- Halvårsrapport 2017
2017-08-15 -/- Ændringer i porteføljeforvaltningen
2017-08-15 -/- Ajourført prospekt
2017-06-27 -/- Ændringer i porteføljeforvaltningen
2017-06-19 -/- Indre værdi m.v.
2017-03-23 -/- Forløb af ordinær generalforsamling
2017-03-16 -/- Ajourført prospekt
2017-03-13 -/- Indkaldelse til ordinær generalforsamling
2017-03-10 -/- Offentliggørelse af årsrapport for 2016
2017-01-10 -/- Aconto-udbytte
2017-01-10 -/- Finanskalender
2017-01-10 -/- Optagelse til handel