Fondsbørsmeddelelser

2020-01-13 -/- Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest
2019-12-17 -/- Offentliggørelse af vedtægter, Investeringsforeningen Wealth Invest
2019-12-09 -/- Investeringsforeningen Amalie Invest, fusion af foreningen
2019-10-04 -/- Forløb af ekstraordinær generalforsamling
2019-09-10 -/- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
2019-09-06 -/- Ændring i bestyrelsen i Investeringsforeningen Amalie Invest
2019-08-29 -/- Selskabsmeddelelse
2019-07-19 -/- Finanskalender 2019
2019-06-03 -/- Ajourført prospekt
2019-06-03 -/- Generalforsamling i Investeringsforeningen Amalie Invest
2019-03-11 -/- Investeringsforeningen Amalie Invest afholder ordinær generalforsamling
2019-03-08 -/- Årsrapport 2018
2018-12-03 -/- Ajourført prospekt
2018-12-03 -/- Indgåelse af ny forvaltningsaftale
2018-08-28 -/- Offentliggørelse af prospekt Investeringsforeningen Amalie Invest
2018-08-28 -/- Offentliggørelse af halvårsrapport 2018 for Investeringsforeningen Amalie Invest
2018-08-03 -/- Ændring i emissionstillæg
2018-05-23 -/- Opsigelse af forvaltningsaftale
2018-05-02 -/- Ajourført prospekt
2018-04-30 -/- Ændring i væsentlig aftale og tegningsprovision
2018-03-26 -/- Investeringsforeningen Amalie Invest har afholdt ordinær generalforsamling
2018-03-16 -/- Investeringsforeningen Amalie Invest afholder ordinær generalforsamling
2018-03-14 -/- Ajourført prospekt
2018-03-14 -/- Årsrapport for 2017
2017-12-27 -/- Forløb af ekstraordinær generalforsamling
2017-12-13 -/- Ajourført prospekt
2017-12-13 -/- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
2017-11-30 -/- Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag
2017-09-29 -/- Ajourført prospekt om ændringer i porteføljeforvaltningen m.v.
2017-08-31 -/- Ajourført prospekt
2017-08-28 -/- Halvårsrapport 2017
2017-08-15 -/- Ændringer i porteføljeforvaltningen
2017-08-15 -/- Ajourført prospekt
2017-06-27 -/- Ændringer i porteføljeforvaltningen
2017-06-19 -/- Indre værdi m.v.
2017-03-23 -/- Forløb af ordinær generalforsamling
2017-03-16 -/- Ajourført prospekt
2017-03-13 -/- Indkaldelse til ordinær generalforsamling
2017-03-10 -/- Offentliggørelse af årsrapport for 2016
2017-01-10 -/- Aconto-udbytte
2017-01-10 -/- Finanskalender
2017-01-10 -/- Optagelse til handel