Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Amalie Invest

Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen Amalie Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2018, kl. 10.00. Generalforsamlingen finder sted hos foreningens investeringsforvaltningsselskab Quenti Asset Management A/S, Amaliegade 6, 1, 1256 København K.